Vítejte na těchto webových stránkách

Navštívenky které vystavuji na tomto webu jsou

(naskenované) originály a jsou odstraněna čísla

mob. telefonů . Navštivenkám se věnuji již od roku

1995 a ve sbírce mám 71.382 ks vizitek ze 114 států

světa (k 24.4.2022) . Navštivenky jsou rozdělené do

několika oborů (politika , města , policie , armáda ,

 hasiči , lékaři , sport , kultura , justice , bezp.

agentura , školy ..... ) .

 

Poděkování

Za dobu co se věnuji navštivenkám jsem oslovil

mnoho lidí se žádostí o navštivenku , nemohu

proto poděkovat každému zvlášť . Rád bych touto

formou mnohokrát poděkoval všem hodným lidem ,

 kteří mi do mé sbírky již přispěli . Poděkování patří

i těm , co mi do sbírky teprve příspějí .

***********************************************************************************************

Welcome at this website

The business cards displayed at this website are scanned

originals , the phone numbers have been erased . I collect

the business cards since 1995 and in my collection I have

already more than 71.000 ones from 114 states .The

business cards from the Czech Republic are divided into

several branches (politics,cities,police,military,fire-fighters,

doctors,sports,culture,schools etc.) .

 

Acknowledgements

During the time I have been collecting the business cards I

have addressed many people to send me their business

card , and I cannot say thanks to everybody individually .

By thesemeans I would like express my thanks to all good

men , who have contributed to my collection . My

acknowledgements belong also to those who are going to

contribute in future .

 

 

 

Novinky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>